Triết lý kinh doanh

Lybee trong 6 năm vừa qua bắt nguồn từ thực tế cuộc sống tổng kết và đúc rút lại thành những tư tưởng chủ đạo như những nguyên tắc về đạo lý, phương pháp quản lý doanh nghiệp thường thể hiện qua lý do tồn tại và các quan điểm hành động liên quan đến các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh của Lybee là tập hợp các nguyên tắc và niềm tin mà doanh nghiệp luôn hướng đến trong suốt quá trình phát triển. Là những tư tưởng mà chủ doanh nghiệp của 40simple hình thành để định hướng tư duy và hành động cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

triet-ly-kinh-doanh
triet-ly-kinh-doanh

Những nguyên tắc giúp Lybee hoạt đông bền vững!

Làm việc chung

Thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ, công việc được giao một cách trung thực, đến Công ty với tinh thần tích cực, làm việc với tinh thần cầu tiến, hòa nhã với đồng nghiệp. Đoàn kết, cầu tiến, trung thực có tinh thần trách nhiệm đối với Công ty và mọi người trong Công ty. Đối với khách hàng luôn có thái độ tôn trọng, vui vẻ và hợp tác.

Bảo vệ tài sản, bí mật thông tin và uy tín của công ty

Tất cả các thành viên không được tiết lộ bí mật của Công ty: toàn bộ thông tin, tài liệu nội bộ Công ty (nội quy, quy trình, hệ thống tài khoản…v..v), kế hoạch, tài chính.  CBNV nghiêm túc thực hiện việc sắp đặt đồ dung đúng nơi quy định được phòng HCNS phổ biến, thông báo. Sử dụng trang thiết bị trong Công ty đúng mục đích. Không được lợi dụng địa vị, quyền hạn sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, người khác.

Quy định về kết quả

Hoàn thành đầy đủ các công việc trước Deadline đảm bảo đúng tiến độ và đúng yêu cầu về chất lượng. Cam kết thực thi tất cả các công việc, ra được kết quả theo đúng yêu cầu của Công ty. Các tài liệu, kết quả thực thi phải được chỉnh sửa theo yêu cầu của Ban điều hành hoặc Ban giám sát.

40simple

Đối với Lybee, việc xây dựng triết lý doanh nghiệp là quan trọng và cần thiết với doanh nghiệp. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hy vọng bài viết sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ nỗ lực để đạt được danh vọng cao nhất!